Delitev premoženja izvenzakonska skupnost

Zunajzakonska skupnost dveh partnerjev je vse bolj pogost pojav v naši družbi. Pari se namreč vse bolj pogosto odločajo da svojega skupnega življenja ne obeležijo s poroko.

Zunajzakonska zveza je izenačena z zakonsko zvezo. Tako s stališča delitve skupnega premoženja, kot tudi preživljanja otrok.

V naslednjem članku si bomo pogledali kdaj sploh govorimo o zunajzakonski zvezi, kakšen je postopek razveze zunajzakonske zveze in kako se ob razvezi zunajzakonske zveze deli premoženje in preživljanje skupnih otrok.

 

Kdaj govorimo o zunajzakonski zvezi?

Da lahko govorimo o nastanku zunajzakonske skupnosti, mora obstajati življenjska skupnost moškega in ženske, ki je v vseh pogledih enaka zakonski zvezi, le da zakonska zveza med njima ni bila sklenjena formalno.

Gre za medsebojno čustveno navezanost, ki za zunanjega opazovalca daje vtis, da gre za moža in ženo.

Niti ni nujno, da imata ves čas skupno bivališče – tudi mož in žena ne živita nujno ves čas skupaj (čeprav je skupno življenje običajno).

 

Kako se zunajzakonska zveza dokazuje?

Obstoj ali neobstoj zunajzakonske skupnosti se lahko dokazuje z različnimi dejstvi.

Zelo pomembno dejstvo, ki kaže na obstoj zveze, je skupno prebivališče. A to mora biti dejansko, ne le formalno (le prijavljeno, oseba pa dejansko živi nekje drugje). Seveda ne škoduje, če je tudi formalno, a sama formalna prijava ne pomeni še nič v smislu nastanka zunajzakonske skupnosti.

 

Kako poteka razveza zunajzakonske skupnosti?

Uradnega postopka za razvezo zunajzakonske skupnosti ni. Ker zunajzakonska zveza ni registrirana, tudi ni potrebno registrirati njenega razpada.

V tem primeru se zunajzakonska partnerja preprosto razideta.

 

Kaj spada v skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev?

Isto kot pri zakonski zvezi, se tudi v zunajzakonski skupnosti vse premoženje, ki ga partnerja ustvarita z delom, v času trajanja zunajzakonske skupnosti, šteje v skupno premoženje.

Tu gre za premoženje, ki ga partnerja ustvarita z delom. Sem tako ne spada premoženje, ki ga partnerja dobita denimo kot darilo ali dediščino.

 

Kako se deli skupno premoženje ob razpadu zunajzakonske skupnosti?

Ob razpadu se to premoženje deli na pol, razen če kateri izmed partnerjev dokaže, da je bil njegov prispevek neproporcionalno večji.

Zunajzakonska partnerja se lahko dogovorita o razdelitvi skupnega premoženja že v času trajanja zveze, a mora biti v tem primeru dogovor sestavljen v obliki notarskega zapisa. Če pa je delitev premoženja dogovorjena šele po razpadu zveze, pa za dogovor oblika notarskega zapisa ni potrebna.

V primeru, da se partnerja za časa trajanja zunajzakonske skupnosti glede delitve skupnega premoženja med sabo ne moreta dogovoriti, lahko partner ki smatra da je oškodovan, na pristojno okrožno sodišče vloži predlog za razdelitev le tega.

Če se tudi takrat partnerja ne dogovorita, lahko ta partner vloži tudi tožbo na ugotovitev obstoja in obsega skupnega premoženja, ki je nato podlaga za delitev le-tega.